Köpvillkor online

Våra kunder säger

Allmänna regler

Du måste minst vara 18 år gammal för att handla hos DAAL Bil. Avtal om köp går igenom först när din betalning blivit godkänd.

Att handla med någon annans personuppgifter utan medgivande från personen i fråga är olagligt och kommer polisanmälas.

Orderbekräftelse

Efter att du genomfört en beställning skickar vi en orderbekräftelse till mejladressen du angav när du genomförde ditt köp. Orderbekräftelsen som sänds via mejl fungerar även som ett kvitto. Spara alltid orderbekräftelsen.

Priser

Alla våra priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Eventuell fraktkostnad kan tillkomma. DAAL Bil reserverar sig för eventuella fel. Detta innefattar exempelvis felaktiga prisuppgifter, kampanjer, rabattkoder, produktuppgifter och andra typer av fel som kan uppstå online på vår site och i butik.

Leveranstider

DAAL Bil skickar endast bilar och varor inom Sveriges gränser. DAAL Bil kan inte ta ekonomiskt ansvar för förseningar orsakade av ombud eller transportörer.

Om du skulle få en vara du inte beställt ska du kontakta oss via info@daalbil.se. Vi hjälper dig att returnera.

Betalningsmetoder

DAAL Bil samarbetar med flera banker och betalningslösningar för såväl direktbetalningar som bilfinansiering. Till de vanligaste betalningsmetoderna hör:

Swish – Kontakta din bank för villkor och mer info.

DNB – [Läs villkor här].

Mymoney AB – [Läs villkor här].

Svea Ekonomi – [Läs villkor här}.

Vid ej mottagen leverans

Kunden kan komma att debiteras för kostnader som uppstår i samband med returfrakt utifall att kunden ej är på plats vid leveranstillfället och varan därför ej kan levereras.

Garanti och reklamation

Vid åberopandet av garanti på grund av fel på varan ska konsument underrätta DAAL Bil snarast. Reklamationer måste göras inom skälig tid och får inte överstiga den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar.

DAAL Bil har rätt att debitera konsumenten för eventuella kostnader för besiktning eller dylik undersökning till följd av en ogrundad reklamation, förutsatt att konsumenten i förväg blivit informerad om dessa kostnader.

Läs våra fullständiga garantivillkor.

DAAL Bil förbinder sig att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Kontaktuppgifter vid byte eller reklamation

DAAL Bil

Symmetrivägen 18

196 37 Kungsängen

08-55109320

info@daalbil.se

Personuppgifter och sekretess

Du kan läsa DAAL Bils integritetspolicy här.

Reservation

DAAL Bil har rätt att häva köpet och återbetala eventuella betalningar av konsument vid eventuell slutförsäljning eller felberäkning av antalet lagervaror. Utifall att det skulle ske kontaktar DAAL Bil berörd part, som då får möjligheten (om önskas) att välja en annan vara istället för att återfå sin betalning.

DAAL Bils varor och tjänster tillhandahålls primärt för kunder och företag som avser att bruka de bilar vi säljer. Bilhandlare eller exportörer som köper våra varor i syfte att sälja dem vidare i egen regi kan komma att få sina köp annullerade av DAAL Bil.

Force Majeure

Händelser som står utanför DAAL Bils kontroll, såsom: naturkatastrofer, krig, myndighetsbeslut, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter och andra händelser som omöjligt kunnat förutses ska hänföras till force majeure. Detta innebär att vid händelser som dessa befrias DAAL Bil från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Bolagsinformation

559109-3579

DAAL Bil

Symmetrivägen 18

196 37 Kungsängen

08-55109320

info@daalbil.se