Serviceavtal

Våra kunder säger

Ett serviceavtal hos oss på DAAL bil innebär ett smidigt och tryggt bilägande. Serviceavtalet omfattar all servicearbete enligt tillverkarnas riktlinjer, inklusive kamremskiften, byte av bromsvätska och andra potentiellt kostsamma utgifter för bilägare till ett fast pris. Har du ett serviceavtal? Klicka här för att boka din service.

Hur fungerar vårt serviceavtal?

 • Vid köp av bil hos oss har du möjlighet att lägga till serviceavtal vid köptillfället.

 • Vi på DAAL Bil kommer att säkerhetsställa service, exklusive slitagedelar, enligt tillverkarnas rekommendationer.

 • När det är dags för service, fyll i uppgifterna här så kontaktar vår verkstad dig för tidsbokning. Snabbt, smidigt och enkelt!

DAAL Bil i samarbete med Car.info

 • DAAL Bil är i samarbete med bildatabasen Car.info.

 • Car.info ger grundläggande information om bilar, inklusive motor, prestanda, dimensioner, vikt, utseende, funktioner och utrustning. Databasen ger också tillgång till fordonshistorik och servicehistorik

 • Detta samarbete innebär för dig som kund att din service laddas upp digitalt till deras databas efter genomförd service. Smidigt va!

Allmänna vilkor för serviceavtalet

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor för DAAL Bil AB serviceavtal gäller för begagnade bilar från de märken som marknadsförs av DAAL Bil. Vilka bilar som kan teckna Serviceavtalet avgörs av DAAL Bil. Serviceavtalet går endast att lägga till vid köptillfället av bil. Ingen ångerrätt gäller. Villkoren gäller endast den specifika bilen som Serviceavtalet är skrivet för.

DAAL Bils åtaganden

Under förutsättning att kund har fullgjort sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor ska DAAL Bil, med de begränsningar som anges i dessa villkor, säkerställa att service på bilen sker enligt tillverkarens rekommendationer, exklusive slitagedelar enligt tillverkarens rekommendationer, funktionalitet- och säkerhetskontroller samt milbundna intervalltillägg såsom byten av tändstift, luftfilter och kamrem. Åtagandet innefattar det arbete och material som ingår i ordinarie service. Service utförs på DAAL Bil-verkstad på Symmetrivägen 12, 196 37 Kungsängen. DAAL Bil-verkstad utför sina serviceåtaganden på normala öppettider och inom skälig tid från det att kunden anmält behov av service och ställt bilen till förfogande för åtgärdande hos DAAL Bil-verkstaden.

Ansvarsbegränsningar

Detta Serviceavtal omfattar ej ersättning för kostnader, inkomstbortfall, tidsspills eller annan skada vid bilens överlämnande till verkstaden eller vid bristande tillgänglighet.

Kundens skyldigheter

Det är kundens ansvar att väsentliga uppgifter om bilen så som registreringsnummer, bilmodell, årsmodell och mätarställning under hela avtalet är korrekta och uppfyller de allmänna villkoren. Bilen ska ha servats enligt sitt protokoll även före ingånget serviceavtal. Utöver det ska kunden:

 • Boka sin service på anvisat sätt, för information om tidsbokning vänligen klicka här.

 • Köra, underhålla och sköta bilen i enlighet med de instruktioner som anges i bilens instruktionsbok och Service- & Garantibok

 • Kontrollera bilens olje- och vätskenivåer mellan rekommenderade serviceintervall och fyller på vid behov på egen kostnad.

 • Lämna bilen på DAAL Bil-verkstad vid rekommenderade serviceintervaller som anges i instruktionsboken och service- & garantiboken på egen bekostnad. +/- 200 mil eller efter senast utförd ordinarie service, enligt angivet årsintervall +/- 1 månad.

 • I händelse av fel eller skada på bilens kilometerräknare, underrätta omedelbart DAAL Bil-verkstad om felet. Därefter ställa bilen till verkstadens förfogande för åtgärdande på egen bekostnad.  

Serviceavtalets upphörande

Serviceavtalet upphör när löptiden (tre år) eller körsträckan (6000 mil) har uppfyllts, det som inträffar först. Serviceavtalet är personligt och följer inte med bilen vid eventuellt ägarbyte. För bilar med tidsbunden period för service på 12 månader gäller en (1) service per 12-månadersperiod som ingår i serviceavtalet, dvs maximalt tre (3) stycken totalt under 36 månader. DAAL Bil har rätt att säga upp serviceavtalet med omedelbar verkan om kund uppenbart missbrukar sina rättigheter enligt avtalsvillkoren. En uppsägning av serviceavtalet innebär inte att Kunden befrias från sådana skyldigheter som uppkommit före serviceavtalets upphörande. Om Kunden beställer verkstadstjänster enligt serviceavtalet och dessa utförs efter det att serviceavtalet har upphört att gälla, ska kund betala för verkstadstjänsterna enligt DAAL Bil-verkstadens normala pris- och betalningsvillkor.

Behandling av personuppgifter

DAAL Bil AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Det är sedan DAAL Bils verkstad som ska utföra service på din bil som är personuppgiftsansvarigt för den behandling som sker av. Du kan ta del av DAAL Bils - fullständig integritetspolicy på www.daalbil.se/info/integritetspolicy/

Reklamationer

Vid eventuell reklamation tag först kontakt med oss via (info@daalbil.se)